Anayasa Mahkemesi Askeri Ceza Kanunu’ndaki bazı hükümleri iptal etti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara nazaran, Yüksek Mahkeme, 2021 tarihli ve 7329 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan kimi kararların iptal istemini karara bağladı.

Buna nazaran, kanunun ek 39’uncu unsuruyla müfettiş takımlarına askeri kaynaktan atama yapılabilmesinin mümkün hale getirildiği, askeri kaynaktan atanan stajyer müfettişlerin de subaylarla birebir haklara sahip sayıldığı söz edildi.

Askeri kaynaktan müfettiş olarak görevlendirilebilmek için müfettişliğe giriş imtihanında başarılı olma koşulu arandığı belirtilen kararda, imtihana başvurabilmek için ise yapılan yasal değişiklikte “yönetmelikte öngörülen kuralları taşıma zorunluluğu”nun bulunduğu anlatıldı.

Anayasa’nın 128’inci hususunda, memurlar ve öteki kamu vazifelilerinin nitelikleri ve atanmalarına ait konuların kanunla düzenleneceğinin karar altına alındığına işaret edilen kararda, ilgili düzenlemenin yönetmelikle yapılmasının Anayasa’ya karşıt olduğu vurgulandı.

İPTAL KARARLARI 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yüksek Mahkeme, askeri kaynaktan görevlendirilen stajyer müfettişlere müfettişlik mesleğine yönelik eğitim verileceği, eğitimin akabinde oluşturulacak yeterlik imtihan şurası tarafından yönetmelikle belirlenecek mevzulardan yazılı ve kelamlı imtihana tabi tutulacaklarına ait kararda de iptal kararı verdi.

Ayrıca askerlerin cürüm işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden ötürü kaçma mümkünlüğünün bulunması yahut çabucak kimliğini belirleme imkanının bulunmaması hallerinde herkes tarafından süreksiz olarak yakalanabileceğine dair yasal değişiklikler ise Anayasa’ya uygun bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir