Ankara Üniversitesi en az 32.554 TL maaş ile personel arıyor! Başvuru detayları neler?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak takımlara ait ayrıntıları duyurun üniversite, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıyeten takımlara nazaran değişiklik göstermekle birlikte kurum en az 32.554 TL, en fazla 48.831 TL maaş ile görevlendirme gerçekleştirecek. İlana ait merak edilen tüm ayrıntılara ise haberimizde yer verdik.

BAŞVURUŞAR NE VAKİT BİTECEK?

Ankara Üniversitesi işçi alımı müracaatları 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 2 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli dokümanlar ile birlikte Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfası üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapacakları müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1- Şimdiki programlama lisanlarından en az iki adedine ait doküman yahut dokümanlar (Transkript evrakı de kabul edilecektir),

2- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda mesleksel deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet evrakı yahut dokümanlar (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır),

3- Müracaatta bulunulan durumda çalışıldığını gösterir evrakın denetimi gayesiyle https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu doküman,

4- Fotoğraflı ve ayrıntılı özgeçmiş.

BAŞVURU KURALLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda sayılan genel kuralları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Ağ Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Kıdemli Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi; takımlarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda Genel Kurallar (Nitelikler) başlığının (b) unsurunda belirtilen kısımlardan mezun olması gerekmektedir.

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda, son müracaat tarihi itibariyle fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, öbürleri için en az 5 (beş) yıllık mesleksel deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, süratli öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, kadro çalışmasına yatkın olma ve irtibat mahareti yüksek olma, ağır ve gerilimli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) değer vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

ÖZEL MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut en az 1.000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel daldaki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin olarak en az 4 (dört) yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
b) Büyük ölçekli bilgi merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) düzeydeki omurga yönlendirici ile uç ünitelerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
c) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, E-mail Gateway vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Geniş alan ağları ve lokal alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Lokal Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Lokal Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, g) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdare Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdare Sistemi) sertifikasının muvaffakiyet ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada faal rol almak.
m) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

a) En az 1.000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi yahut sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, muvaffakiyetim artırma ve sorun çözümlemeleri hususlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) heyetim, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, muvaffakiyetim artırma ve sorun çözümlemeleri mevzularında hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için suram, yapılandırma, idare, izleme ve sorun çözümleme mevzularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı idare (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
f) Sunucu sanallaştırma (VMware) ve konteyner teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Yük Dengeleme Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme mevzularında bilgi sahibi olmak,
j) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi sahibi olmak,
k) e-posta ağ geçidi idaresi konusunda tecrübe sahibi olmak,
l) DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Log idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Bash, PHP, Python, Perl yahut Powershell betik lisanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) ISO 27001 Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında bilgi sahibi olmak.

a) C# programlama lisanı, ASP.NET MVC yahut ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework üzere Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS üzere Front-End web teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
c) Obje yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve pak kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Yazılım ömür döngüsünü âlâ derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
e) İlişkisel data tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL data tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
f) Web servisleri, SOAP, REST ve WCF hususlarında deneyim sahibi olmak,
g) RabbitMQ, Apache Kafka üzere kuyruk idaresi araçlarının kullanımı ve idaresi konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Tercihen Cross-platform uygulama geliştirmeye imkan sağlayan (Flutter, ReactNative, Xamarin vb.) framework kütüphanelerinden en az birinde deneyim sahibi olmak.
i) Tercihen inançlı yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Çevik yazılım geliştirme metodolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
l) TFS, Azure DevOps, Git üzere versiyon denetim sistemleri ile proje geliştirmiş ve tercihen CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve deneyimli olmak, m) Takım çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve tahlil odaklı olmak.

a) C# programlama lisanı, ASP.NET MVC yahut ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework üzere Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, CSS üzere Front-End teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
c) Obje yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve pak kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL data tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, e) Yazılım ömür döngüsünü uygun derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
f) Tercihen inançlı yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API hususlarında bilgi sahibi olmak,
h) TFS, Azure DevOps, Git üzere versiyon denetim sistemleri ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,
i) Takım çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve tahlil odaklı olmak,

a) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve Bağlantı Güvenliği Rehberi ve ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) bahislerinde görevlendirilmek üzere,
b) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut en az 1.000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel daldaki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı yahut sistem yöneticisi (admin) yahut bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) yahut Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi aldığını belgelemek,
d) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) bahislerinde bilgi sahibi olmak,
e) Bilişim sistemlerine ilişkin güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Sızma (penetration) testleri konusunda deneyimli olmak,
g) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
h) Bilgi tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
j) Tercihen CISSP Eğitimini almış olmak yahut sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdare Sistemi) sertifikasının muvaffakiyet ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada etkin rol almak,

a) Hastane Bilgi İdare Sistemleri alanında en az 3 yıl bilişim işçisi olarak çalışmış olmak
b) Yazılım geliştirme süreçlerini düzgün derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
c) Teletıp ve e-nabız datalarının toplanması ve gönderilmesi konusunda deneyim edinmiş olmak,
d) Aktüel SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Güzel derecede SQL ve PL/SQL bilmek,
f) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Ağır kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, inançlı ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
h) ORACLE data tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Grup çalışmasına uygun, tahlil odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
j) Tercihen Oracle veritabanı hakkında suram ve veri backup deneyimi olmak,
k) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda deneyimli olmak
l) Tercihen sanallaştırma konusunda deneyimli olmak m) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak

a) En az 3.000 (üç bin) iç yahut dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde bilgi tabanı yöneticisi olarak en az üç (4) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Oracle data tabanı İdaresi konusunda uzman düzeyinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) En az 3 yıl müddet ile Oracle 10g/11g/12c hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) Tercihen Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Associate (OCA) yahut daha üstü sertifikalardan rastgele birisine sahip olmak,
e) Oracle Veri Appliance v.b. bütünleşik sistemler üzerinde çalışan Oracle RAC Mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle bilgi tabanı yönetmiş olmak,
g) Bilgi tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak, h) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek, i) Data tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin tahlillerini yapıp performans ve kaynak kullanımı seviyesinde optimizasyonlar yapabilmek,
j) Data tabanı tahlil, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan bilgi transferi mevzularında deneyime sahip olmak,
k) Data tabanı suram, uyarlama, izleme, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak RMAN felaket idare ve iş sürekliliği siyasetlerine hakim olmak,
l) Oracle FRA/Redo log idaresi konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Oracle Dataguard heyetimi, konfigürasyon ve idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
n) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Kurumsal bilgi güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

a) Hastane Bilgi İdare Sistemleri alanında en az 5 yıl bilişim işçisi olarak çalışmış olmak,
b) En az 15 kişilik hastane bilgi süreç takımına liderlik yapmış olmak,
c) En az 3.000 faal kullanıcıya sahip bilgi süreç merkezinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en az iki (2) yıl vazife yapmış olmak,
d) Proje İdaresi sertifikasına sahip olmak,
e) Bilişim alanında en az bir bilimsel projede yönetici yahut araştırmacı olarak misyon almış olmak,
f) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, uyum ve denetim etaplarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, yazılım takımlarını, bir projenin tahlil, tasarım, geliştirme, uygulama ve kıymetlendirme basamaklarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
g) Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Teletıp ve e-nabız bilgilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda deneyim edinmiş olmak,
i) Şimdiki SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Düzgün derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek, k) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Ağır kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, inançlı ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Analitik düşünen ve tahlil odaklı, beşeri bağları konusunda deneyimli, ekip çalışmasına yatkın, tesirli bağlantı hünerine sahip olmak,
n) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Yazılım geliştirme süreçlerini uygun derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
p) Teknik şartname yazma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
q) Tercihen Oracle bilgi tabanı hakkında suram ve bilgi yedekleme deneyimi olmak,
r) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda deneyimli olmak,
s) Tercihen sanallaştırma konusunda deneyimli olmak.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir