DDK, 2022-KPSS’yle ilgili incelemelerine başladı

Devlet Denetleme Konseyi (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) yönelik tezlerin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı.

2022-KPSS lisans oturumundaki kimi soruların, bir yayınevinin deneme imtihanı sorularıyla birebir olduğu tezinin akabinde görevlendirilen DDK müfettişleri, bugün ÖSYM’nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili ünitelerdeki araştırmalarının akabinde incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

DDK’nin denetleme süreci

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak vazife yapan ve lider ile 8 üyeden oluşan konsey, yönetimin hukuka uygunluğunun, sistemli ve verimli biçimde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması gayesiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her seviyedeki personel ve patron meslek kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla direkt yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki zımnî yahut açık her türlü bilgi, doküman, defter, kayıt, envanter, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, süreç ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Heyeti, çalışmaları sonucunda kontrol raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya tez durum raporu hazırlıyor.

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde zımnilik temeliyle çalışılıyor. Raporların saklılık derecesine raporun son biçiminin verileceği konsey toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı konseyde kararlaştırılıyor.

Denetime tabi ilgili, bağlantılı yahut bağlı kurum ve kuruluşların, heyet raporları üzerine hazırlayacakları karşılıklarını varsa idare konseylerinden yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri yanıtları 15 gün içinde konseye göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve tez önlem alınmadığında tamiratı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, süreç ve kararların vukuundan evvel yahut sonra oluşabilecek beklenen ziyan ve olumsuz tüzel sonuçların engellenmesi gayesiyle incelenmesi ve araştırılması gereken konuların varlığı halinde, direkt şura liderinin onayı ile ilgili kontrol ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

İvedi durumlarda kontrol ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet Tez Durum Raporu, heyette öncelikle görüşülerek konsey liderince Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanına sunulan Tez Durum Raporları, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

İvedi durum raporlarında, raporun hazırlanma münasebeti, durumun ivediliği, olay, iş ve süreçler ve kararların doğuracağı mümkün sonuçlar ile alınması gereken önlemlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanına sunulan Acele Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabiliyor.

AA / Ferdi Türkten – Siyaset

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir