DSİ bekçi alımı başladı mı? Başvuru şartları nelerdir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü güvenlik ve koruma hizmetleri için 21 farklı şehirde 50 bekçi alımı yapılacağını duyurdu.Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Devlet Su İşleri bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından alınacak bekçilerin hangi şartları karşılaması gerektiği merak konusu oldu.

Alımlarda KPSS şartının olmayacağı açıklanırken, 18-40 yaş şartının olduğu duyuruldu.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Adayların 25 Temmuz 29 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapacakları açıklandı.Toplam 50 kişinin alınacağı personel il dağılımı şu şekilde;

Başvuru şartları neler?

1- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3- 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

5- Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak

6-Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

7- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak

8- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir