Gaziantep Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başladı! Başvuru detayları neler?

Gaziantep Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca 42 işçi alımı yapacağını açıkladı. KPSS puan sıralaması temel alınacak görevlendirmeden adaylardan en az lise mezunu olma kuralı aranıyor. Ayrıyeten adaylara ait özel müracaat kurallarında gerekli dokümanlara, müracaat tarihinden müracaat formuna kadar merak edilen tüm ayrıntılar yayınlanan ilan ile paylaşıldı. 

Gerekli Dokümanlar Neler?

  1. KPSS Sonuç Belgesi

  2. Tecrübe istenilen durumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe evrakı (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir.)

  3. Sertifika istenilen durumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

  4. Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

  5. Diploma yahut Mezun Evrakı, (E-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

  6. Askerlik durum belgesiSon Müracaat Ne Vakit?

Gaziantep Üniversitesi işçi alımı müracaatları 6 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 20 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar gerekli dokümanlar ile birlikte Gaziantep Üniversitesi İşçi Dairesi Başkanlığına şahsen müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Kargo yahut posta ile yapılan müracaatlar katiyetle dikkate alınmayacak.

Başvuru Kuralları Neler?

A-Başvuru yapacak adaylarda, tahsille ilgili şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususundaki aşağıda belirtilen genel kaideler aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Taksirli Cürümler hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış veya para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak.
3. Müracaat tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek beden ve akıl hastalığı yahut beden sakatlığı ile manisi bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararı uyarınca müracaatları kabul edilmeyecektir.

C- Daha evvelden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile vazifesinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

1 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2 – 2020 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak. (önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan tahsil koşuluna uygun olması gerekmektedir.
3 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4 – Nöbet yordamı çalışmaya pürüz bir durumun bulunmaması.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir