Kırkpınar’da deprem! Başpehlivan Cengizhan Şimşek’in unvanı geri alındı

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in derecesi, doping havuzunda olmasına karşın istenilen müddetlerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Klâsik Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Bu kararın akabinde öteki finalist Mustafa Taş, başpehlivan ilan edildi.

TGGF HUKUK ŞURASI’NA SEVKİ YAPILDI

Türkiye Klâsik Güreşler Federasyonu’nun resmi sitesinden hususa ait yapılan açıklama şu biçimde:

“2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Heyeti tarafından taraflarına yapılan düzeltme talebi ile ilgili olarak verilen karar hakkında Federasyon Başkanlığımız, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21.12.2022 tarihinde Çarşamba günü akşam saatlerinde telefon ile aranılmış ve bilgilendirilmiştir. Bu telefon görüşmesi ile federasyonumuz kelam konusu Tahkim Konseyi kararıyla ilgili birinci defa bilgi sahibi olmuştur. Bu bilgilendirme üzerine 22.12.2022 tarihinde Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliğinden Tahkim Konseyi kararının örneği ve ayrıntısı istenmiştir. Tahkim Konseyi kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yeniden Tahkim Şurası tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Heyeti’ne sevki yapılmıştır.

ADRES BİLDİRİMLERİNİ YAPMADI

Bahse mevzu Tahkim Heyeti kararı federasyonumuza resmi olarak elektronik bilgilendirme ile 28.12.2022 tarihinde saat 12.40 itibariyle yapılmıştır. 09.03.2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Şurası kararı ile 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle çaba kapsamında yapması zarurî adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması münasebeti ile;

  • Sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Heyeti kararının iptaline,
  • Sporcunun bildirim zorunluluğuna taammüden uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Gayret Talimatının 2.4 ve 10.3.2 unsurları uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 09.03.2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 09.03.2023 tarihinde tamamlanmasına, 01.10.2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışlardan elde ettiği derece ve mükafatların iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sportmen hakkında verilen disiplin cezası mutlaklaşmış olup infaz edilmesi zarurî hale gelmiştir. Bahse bahis Tahkim Heyeti kararı aleyhine atlet Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulmuş, bu müracaat Tahkim Heyeti’nin 12.12.2022 tarih ve 2022/219 sayılı kararı ile reddolunmuştur.

MÜSABAKAYA KATILMA HAKKI YOKTU

Tahkim Heyeti’ne yapılan bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup bu türlü bir talepte de bulunulmadığı ve bu tarafta de bir karar verilmediği için atlet ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran rastgele bir tüzel durumun olmadığı da anlaşılmıştır. Açıkça görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan evvel soruşturması başlayan ve Tahkim Konseyi kararı ile ceza uygulaması katılaşan bir tüzel durum bulunmaktadır. Maalesef sportmen Cengizhan Şimşek’in Türkiye Güreş Federasyonu’nun yetkili olduğu devir içerisinde hak mahrumiyeti mühleti içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri ortasında pek çok karşılaşmaya katılma hakkı bulunmamasına karşın katıldığı ve bir kısmında da derece ve ödül aldığı belirlenmiştir.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLIĞI UNVANI MUSTAFA TAŞ’A VERİLDİ

Üzülerek söz ediyoruz ki federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu’ndan alınan cezalı atlet listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ayrıyeten soruşturmadan ve Tahkim Heyeti kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi nedeniyle tıpkı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir.

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Konseyi kararının uygulanmasıyla ilgili olarak;

  • Sporcu Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti müddeti içerisinde yapmış olduğu karşılaşmalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine,
  • Söz konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Gayret Kurulu’nun Tahkim Şurası’nın hak mahrumiyeti kararına uyulmaması nedeniyle ek olarak açtığı soruşturmanın sonuçları gizli kalmak kuralıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına,
  • Bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak başka finalist Mustafa Taş’a verilmesine, Tarihi Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yeniden Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine,
  • Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, yeni sıralamaların talimat kararlarına nazaran belirlenmesine, karar verilmiştir.

“TEMİZ SPOR VE PAK UĞRAŞ ANLAYIŞI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEK”

Federasyonumuz dopingle gayret konusunda sıfır tolerans unsuruna nazaran hareket etmekte olup, pak spor ve pak gayret anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir. Bu kapsamda önümüzdeki periyotta dopingle gayret konusunda önemli bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek atletlerimiz ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici çalışma ile en az seviyeye indirilmesi sağlanacak ve klâsik güreşimizin hak ettiği noktaya gelmesi için her türlü uğraş ve özveri gösterilecektir. Yaşanan bu olumsuz olayda temel itibariyle dopingli husus kullanımı değil, eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle olduğuna inandığımız çok büyük bir ihmal ve usuli yanılgı ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı hiç istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar kıymet taşıdığını ortaya koymaktadır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir