POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? Polis alımı başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurusuna nazaran, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine gerekli kuralları yerine getiren 13 bin öğrenci alımı yapılacak. POMEM, lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 bayan, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 bayan olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Mevzunun gündeme gelmesinin akabinde POMEM müracaat bilgiler, kaideleri ve fiyatı araştırılmaya başlandı. Pekala, POMEM başvurusu ne vakit başlayacak? Polis alımı müracaat kaideleri neler?

29. Periyot POMEM Giriş İmtihanı Aday Belirleme Ön Müracaatları başladı. Öte yandan müracaat koşullarının yer aldığı kılavuz da erişime açıldı.

POMEM müracaat nasıl yapılır?

Adaylar, 14-25 Kasım tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son müracaat tarihi olan 25 Kasım saat 17.00’ye kadar aday belirleme ön müracaatlarını yapabilecek.

POMEM müracaat fiyatı ne kadar?

POMEM müracaat kılavuzu yayımlandı. Şehit ve görev malulü eş yahut çocukları bu karara istinaden ön müracaatlarını yaparken imtihan fiyatı ödemeyecek olup; 29. Devir POMEM Giriş İmtihanı kademelerine katılmaya hak kazanan adaylar için müracaat fiyat ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmî internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Polis alımı müracaat koşulları neler?

”a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (65,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu formda müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Bayanlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

f) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir pürüzü bulunmamak,

g) Sıhhat durumu istikametinden, Sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Taammüden işlenen bir hatadan ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan ötürü mahkûm olmamak yahut bu hatalardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

ı) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

k) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir