Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı

HDP Eş Genel Lideri Mithat Sancar, “Bu sistemi değiştirmek için buradayız. Gücümüz var, irademiz sağlam. Kesinlikle başaracağız” dedi.
HDP Eş Genel Lideri Pervin Buldan ise, “Önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol’un rengine büründürmek için geliyoruz. Parlamentoda en az 100 vekil dedik” sözlerini kullandı. Aktiflikte tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı‘nın iletileri da okundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin bir kısmının listelerinden seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), seçim beyannamesini açıkladı.

HDP’nin 14 Mayıs’taki seçimlere listelerinden gireceği Yeşil Sol Parti, seçim beyannamesini düzenledikleri aktiflikle açıkladı. HDP Eş Genel Lideri Mithat Sancar, “Bu tertibi değiştirmek için buradayız. Gücümüz var, irademiz sağlam. Kesinlikle başaracağız” dedi.
HDP Eş Genel Lideri Pervin Buldan ise, “Önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol’un rengine büründürmek için geliyoruz. Parlamentoda en az 100 vekil dedik” tabirlerini kullandı. Aktiflikte tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı‘nın iletileri da okundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin bir kısmının listelerinden seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), seçim beyannamesini açıkladı.

Demirtaş ve Mızraklı’nın iletisi şöyle: “Türkiye halklarının, ezilenlerin umudu HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girerek parlamentoda çok daha güçlü bir temsiliyete, toplumun meselelerinin esaslı halde tahliline aday olduğunu bir sefer daha ilan ediyor. Demokrasinin kurumsallaşması, toplumdan dışlanmak istenenlerin, işçilerin ülke idaresine katılarak kendi sıkıntılarını çözebilmesi fakat Yeşil Sol’un Meclis’te güçlü olmasıyla sağlanacaktır.

Bugün ortaya konulan gerçekçi tahlil bildirgesi de ülkenin biricik umudunun Yeşil Sol olduğunu gösteriyor. Tüm halklarımız için güzel olmasını diliyor, hepinizi kutluyoruz. Gençleri, bayanları, personelleri, işsizleri, işçileri, çiftçileri, esnafları, emeklileri, Kürtleri, Türkleri, Arapları, Ermenileri, Çerkesleri, Boşnakları, Sünnileri, Alevileriyle tüm Türkiye’yi Yeşil Sol’da buluşmaya, birebir ağacın hoşluğunda rengarenk halde buluşmaya, birebir ağacın meyvelerinden yemeye davet ediyoruz. Özgürlükte buluşmak dileğiyle hepinize selam, sevgilerimizi gönderiyor, muvaffakiyetler diliyoruz. An serkeftin an serkeftin.”

SEÇİM BEYANNAMESİ

Etkinlikte Daha sonra partinin seçim müziğinin Türkçe ve Kürtçe versiyonları tanıtıldı. 30 Mart 1972’de Tokat Kızıldere’de katledilen devrimcilerin anıldığı aktiflikte Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, seçim beyannamesini açıkladı.

Yeşil Sol Parti’nin seçim beyannamesi şöyle:

Sendikal Hak ve Özgürlükler İçin Geliyoruz!

İşçilerin, kamu çalışanlarının ve çalışmayla ilişkili olan herkesin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme haklarını güvence altına alacağız. 8 Mart’ı çalışan tüm bayanlar için resmî tatil günü ilan edeceğiz. Lokavtı anayasal ve yasal bir düzenleme olmaktan çıkaracağız.

Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek İçin Geliyoruz!

İnsanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak adil bir ücret sistemi getireceğiz. Özel istihdam bürolarını kapatacak, kiralık işçi uygulamalarına son vereceğiz.

Barınma Krizini Bitirmek İçin Geliyoruz!

Barınma krizine karşı toplumsal konutlar inşa ederek fakir ailelerin yerleşmesini sağlayacağız. Saray inşaatlarını durduracak, var olanları halkın kullanımına açacağız.

Çocukların İşçileştirilmesine Son Vermeye, Genç İşçileri Desteklemeye Geliyoruz!

Çocukların işçileştirilmesine son vereceğiz. Stajyer ve çıraklık şeklinde kamufle edilen yeni kölelik koşullarını önleyici önlemler alacağız.

Cinsiyetçi İş Bölümünü Bayanlarla Değiştireceğiz

Kadınların emeğini, çalışmasını yok sayan erkek hâkim kapitalist sistemin eril ve cinsiyetçi iş bölümüne son vereceğiz. Bayanların ücretsiz konut emeğine toplumsal güvence ve emeklilik hakkı tanıyacağız.

Erkek Yargıya Son Vereceğiz

İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz. Erkek şiddetine karşı bayanın meşru müdafaa hakkını yasal yere kavuşturacağız. Toplumsal cinsiyet kaynaklı suçlarda “haksız tahrik indirimi” üzere cezasızlığa neden olan uygulamaları mevzuattan kaldıracağız.

Buradayız, Bayanlarla Değiştireceğiz!

Meclis’i bayanların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız. Eşbaşkanlığı siyasetin bütün kademelerinde uygulayacağız. Sağlıktan eğitime her yerde bayanlara dair düzenlemeler yapacağız.

Gençliğin Ruhu ve Bilimsel Eğitim ile Değiştireceğiz!

Demokratik, özgür, iştirakçi üniversite modelinde, üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu Demokratik Üniversite Meclislerini kuracağız. YÖK’ün kaldırdığı “Toplumsal Cinsiyet Tavır Belgesi”ni tekrar uygulamaya koyacağız. Gençlik bütçesi oluşturacağız.

Kültür-Sanatın Özgürleşmesi İçin Birlikte Değiştireceğiz!

Sanatın ve sanatçının piyasa ve devlet karşısında özgürlük ve bağımsızlığını sağlamak için sanatçıların demokratik biçimde yöneteceği Türkiye Özerk Sanat Kurumu oluşturulacak, sanat alanındaki tüm faaliyetler bu kurumun yetkisinde olacak. Baskı altına alınmaya çalışılan lisanlara yönelik akademik, kültürel ve sanatsal projeleri olumlu ayrımcılık anlayışı ile destekleyeceğiz. Sokak sanatçılarına güvenceli çalışma koşulları sağlayacağız.

Kadınlar Doğayla Özgürleşiyor!

Erkek hükümran kapitalist sistemin doğa ve cinsiyet tahakkümüne karşı ekolojik varlıkların korunduğu, bayanların doğayla birlikte özgürleştiği yeni yaşamı, 21. yüzyılı bayan özgürlük yüzyılı yaparak inşa edeceğiz! Ekolojik bayan kentleri inşa edeceğiz.

Buradayız, Çocuklarla Birlikte Değiştireceğiz!

Çocuk Bakanlığını kuracağız ve bakanlık bünyesinde Çocuk Hakları Hareket Planı, Çocuk Siyasetleri Strateji Dokümanı ve Çocuklar İçin Siyaset İlkeleri’ni oluşturacağız. Çocuklar ortasındaki lisan, etnisite, kimlik, inanç, mezhep, cinsiyet, vücut farklılıklarına yönelik ayrımcılığa son vereceğiz. Ücretsiz bakım konutları ve kreşler açacağız.

Buradayız, Engellilerle Birlikte Değiştireceğiz!

Engelli yurttaşların sıkıntılarının çözümü hedefiyle “Engelliler Bakanlığı”nı kuracağız. Tüm kurumlarda engellilere özel bütçe kaleminin yer almasını sağlayacağız. Engelliler için erişilebilir kentler inşa edeceğiz.

Yurttaşlara Eşitlik, İnançlara Özgürlük İçin Geliyoruz!

İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine temelden farklı; “İnanç İşleri Üst Kurulu” olarak çalışan, tüm inançlara tüzel kişilikler olarak örgütlenebilme koşulu sağlayabilen “İnanç Hizmetleri Başkanlığını” kuracağız. Zarurî din dersini kaldıracağız.

Buradayız, Toplumcu ve Barışçı Dış Siyaset İçin Birlikte Değiştireceğiz

Türkiye’nin Kürt problemini mazeret ederek Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız. Bu ülkelerle dostluk ilişkileri içinde ve müzakere ve diyalog yoluyla, bölgeselleşen Kürt sorununu çözeceğiz. Rusya’nın çevrelenmesini amaçlayan NATO’nun, genişleme süreci ismiyle yeni çatışma alanları yaratan silahlanma siyasetine ve bir bütün olarak nükleer savaş tehdidine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Siyasi Partiler ve Seçim Yasasını Değiştireceğiz

Mevzuattan ilgili düzenlemeleri çıkartarak siyasi partilerin kapatılmasına son vereceğiz. Seçim barajını kaldırarak temsilde adaleti sağlayacağız, Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin yolunu açacağız. Partilerin Hazine yardımından yararlanmasında, seçime girme yeterliliğine sahip olmak dışında başka bir şart aranmayacak.

Demokratik Anayasa ve Adalet İçin Geliyoruz

Düşünce, söz ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve basın özgürlüğü önündeki tüm yasal manileri kaldıracağız. Kolluk kuvvetlerine, tarikat üyelerine, mafyaya, çetelere ve mala çöken suç örgütlerine uygulanan cezasızlık siyasetlerine son vereceğiz. Bant daraltma yöntemi ile halkın haber alma hakkını engelleyen düzenlemeleri ortadan kaldıracağız. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu maddelerden çıkartacağız.

Özgürlüklere, adalete, eşitliğe, hukuka, demokrasiye düşman tek adam yönetimini,

Toplumu kutuplaştıran, halklar ortası gerginliği derinleştiren palavra siyasetini,

Farklı kültürleri, inançları, anadilleri, kimlikleri yok sayan tekçi rejimi,

Halkı yoksullaştıran, sömürü, savaş, palavra ve talanla ömrünü uzatan çürümüş sistemi,

Doğayı tahrip ederek bu toprakları verimsizleştiren ve enkaza dönüştüren talancı anlayışı,

Depremi felakete dönüştüren ve on binlerce insanımızın ölümüne neden olan yıkım iktidarını,

İstanbul Sözleşmesini feshederek bayana yönelik şiddet ve katliamların önünü açan erkek hâkim zihniyeti,

Gençleri geleceksizliğe mahkum eden köhnemiş düzeni, Birlikte değiştireceğiz!

Demokratik İktisat ile geniş toplumsal bölümlerin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, barınma sorunu üzere acil ihtiyaçlarına çözüm için Buradayız!

Zaruri malların fiyatlarını süreli donduracağız. Halkın gereksinimi kadar güç kullanımını ücretsiz sağlayacağız. Gerekli şartları sağlayanlara aylık minimum ücretin üçte ikisi meblağında ‘temel gelir güvencesi’ vereceğiz.

Kamu hizmetinde olanların birden fazla maaş almasını engelleyeceğiz.

Emeğin Düşmanı, Sermayenin Dostu İktidarı Durduracak, Birlikte Değiştireceğiz!

Emek sömürüsüne ve yoksulluğa son vermek için buradayız! Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınana kadar; madenlerin ekolojiye verdiği tahribatlar sona erdirilinceye kadar üretimi durduracağız. Özel sektörün işletmesine bırakılan madenleri kamulaştıracağız.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşullarını Birlikte Değiştireceğiz

Mevsimlik tarım işçiliğini yasal statüye kavuşturacağız, barınma alanları oluşturacağız ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacağız. Mevsimlik tarım işçisi bayanlar için müspet ayrımcılık unsurunu uygulayacağız.

Emeklilerin Problemlerini Çözmeye Geliyoruz!

Aylık bağlama oranlarını arttıracağız. En düşük emekli aylığını minimum ücret düzeyine yükselteceğiz. Emeklilerin sendikal örgütlenmesi önündeki bütün pürüzleri kaldıracağız. Emeklilik yaşını düşüreceğiz.

Sosyal Adalet ve Eşitlik İçin Geliyoruz

Toplu ulaşımı öğrenciler-öğretmenler, engelliler, emekliler, gençler ve yoksulluk sonundaki herkes için ücretsiz yapacağız. Bu bahiste lokal yönetimlerin merkezi yönetim tarafından desteklenmesini sağlayacağız. Özel ve kamu alanında engellilerin istihdam kotalarını dolduracağız.

Kamusal ve Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz

Cinsiyete, yaşa, etnik kökene, inanca, cinsel yönelime, bölgeye, mesleğe, mülteciliğe bakmadan ülkede yaşayan herkesin her türlü̈ sağlık hizmet ihtiyacını eşit, ulaşılabilir, nitelikli, anadilinde, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve parasız hizmet sunumuyla karşılayacağız. Sağlık emekçilerinin sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için tüm önlemleri alacağız. Kürtajda bayanların kararını ve beyanını temel alacağız. İsteğe bağlı kürtajı yine parasız ve ulaşılabilir yapacağız.

Mülteci düşmanlığına dayalı ırkçılıkla mücadele ediyoruz. Ülkede yaşayan herkesin yaşam hakkını savunmak, eşit ve birlikte yaşamı güvence altına almak için buradayız!

Egemenlerin çıkarlarına dayanan savaşlarda ölmemek için sığınmak zorunda kalanların ve göç eden herkesin temel toplumsal haklardan yararlanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Geri Gönderme Merkezlerini kapatacağız.

Özgürlükçü Eğitim İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz!

Her öğrencinin eğitim ve öğretimin tüm aşamalarına kendi anadili ile başlamasını prensip haline getireceğiz. Merkezi ve lokal bütçeden eğitime aktarılan hissesi arttırarak hizmetlerin parasız olarak sunulmasını sağlayacağız. Üniversitelerin senato ve yönetim şuralarında, öğrenci meclislerine yer ve oy hakkı vereceğiz. Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceğiz.

Tarımda Neoliberal Dönüşümü Durdurmak İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz.

Tarımsal destekleme siyasetlerinin azami kamusal yarar sağlaması için fakir köylülüğe ve küçük ölçekli çiftçiliğe yönelik olumlu ayrımcı siyasetleri hayata geçirecek, kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz. Küçük ve orta ölçekli ziraî üretim için gerekli güç ve su tüketimini ücretsiz karşılayacağız. Mera ve yayla yasaklarını kaldıracağız. Kooperatifler Bakanlığı kuracağız.

Ekolojik Toplumu İnşa Etmek İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz

Doğa yıkımına son vermek ve ekoloji temelli siyasetleri hayata geçirmek için Ekoloji Bakanlığı kuracağız.

Hukuku, insan merkezli olmaktan çıkararak tüm canlıların yaşam hakkını tanıyan düzenlemeler getireceğiz. Ekokırımı iç hukukta bir suç olarak tanımlayacağız. Yaban hayatını koruyacağız. Lokal demokrasiyi temel alarak Ekoloji Meclislerini kuracağız. Nükleer santral projelerini ve anlaşmalarını iptal edeceğiz. Termik santralleri kapatacağız. Kanal İstanbul Projesini iptal edeceğiz. Kuzey Ormanlarını koruma ormanı ilan edeceğiz.

Yaşam ve Kent Hakkı İçin Geliyoruz

Yaşam ve hak temelli ekolojik kentleri birlikte inşa edeceğiz. Rant odaklı kentsel dönüşüm siyasetleri yerine kentlerin kimliğine ve iklimine uygun, yerelin taleplerini temel alan, doğal afetlere güçlü yapıları tesis edeceğiz. Ekolojik kentler inşa edecek, toplumsal konut projeleriyle herkesin konut sahibi olmasını sağlayacağız.
Afet vakitlerinde görev ve sorumlulukları bulunan kurum, yapı ve lokal yönetimlerin uyumunu sağlayacak Acil Durumlar ve Afet Bakanlığı kuracağız.

Herkes İçin Adil Yargılanma Hakkını Güvence Altına Alacağız

Temel hak ve özgürlükleri koruyan, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan milletlerarası sözleşmelerin iç hukukta şartsız koşulsuz geçerli olmasını sağlayacağız. Şiddet, çocuk istismarı, ırkçılık, ayrımcılık hallerinin dışındaki erişim engelleme kararlarını kaldıracak ve yine verilmesini engelleyici yasal düzenlemeler yapacağız.

Buradayız, Yaşlılarla Birlikte Değiştireceğiz!

Yaşlılara dönük ayrımcı siyasetlere son vereceğiz. En düşük yaşlılık maaşını taban ücrete eşitleyeceğiz. Cezaevlerinde tutulan yaşlı ve hasta tutsakların özgür bırakılması için gerekli hukukî düzenlemeleri yapacağız.

Tarafsız ve Bağımsız Yargının Güvencelerini Oluşturacağız

Yürütmenin ve/veya yasamanın yargı üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldıracağız. Cumhurbaşkanının kanunları “veto” yetkisini kaldıracak, makama kanun tekliflerini “geri gönderme yetkisi” vereceğiz.

İnfaz Rejimini Adil ve Eşit Hale Getireceğiz

Adli ve siyasi tutsaklar için ayrımcı infaz rejimine son vereceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına mahkûm siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız. Umut Hakkını yasal düzenleme haline getireceğiz.

İnsan Haklarını Güvence Altına Alacağız

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının doğrudan uygulanmasını sağlayacağız. Konut, işyeri ve üst aramalarında, gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalara son vereceğiz. KHK’leri ve OHAL kurulunun hukuksuz kararlarını tüm sonuçları ile birlikte iptal edeceğiz.

Bu yolda sen de

Vicdanın sesi ol. Çözümün sesi ol. Özgürlüğün sesi ol. Emeğin sesi ol. Değişimin sesi ol. Bizlerle ol…”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir