Nergis Şimşek 3600 ek gösterge düzenlemesini yazdı: ‘Hiçbir beklentiye karşılık verilmedi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Haziran Kabine Toplantısı’nın akabinde yaptığı açıklamada, 3 bin 600 ek gösterge çalışmasının yalnızca 4 meslek kümesi için değil, bütün memurları kapsayacak halde yapıldığını, tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan artırıldığını, şube müdürü, ilçe müdürü düzeyindeki yöneticilerin ek göstergesinin 2 bin 200’den 3 bine çıkarılacağını, bu artışların hala emekli olan kamu vazifelilerinin maaşlarına da yansıtılacağını söz etti.

Anlaşılan o ki 3 bin ek göstergeye layık görülen kamudaki şube müdürlerinin hiyerarşide 3 bin 600 ek gösterge verilen kümelerin üzerinde olduğunu kimse anlamak istemiyor. 666 sayılı Kanun Kararında Kararname ile bir üst takımın ek göstergesi 3 binden, 3 bin 600’e çıkarılırken şube müdürleri 2 bin 200’de bırakılmıştı. Bu sefer mağduriyet giderilir, yapılan yanlışlık düzeltilir diye beklenirken tekrar müdürler görmezden gelinmiş oldu.

Şube müdürleri, makam/görev tazminatı almayan, kurumuna nazaran maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din vazifelisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, Şef, VHKİ, memur takımlarında vazife yapan işçinin ek göstergesinden daha düşük yahut eşit olan tek yöneticidir. Yapılan düzenleme ile hiyerarşik sistemde disiplin amiri olduğu sevk ve yönetimden yapılan işin denetim ve sorumluluğunu üstlendiği pozisyonun ek göstergesi astlarından daha düşük kalmış oldu.

DAĞ FARE DOĞURDU! ŞUBE MÜDÜRLERİ NE BEKLEDİ NEYLE KARŞILAŞTI, ONLARA NE LAYIK GÖRÜLDÜ?

Şube müdürlerinin mevcutta ek göstergesi 2 bin 200 idi. Beklenti 3 bin 600 ek gösterge ile makam ve misyon tazminatı idi.

Açıklanan o ki, şube müdürlerinin ek göstergesi 3 bine yükseltildi. Bu durumda şube müdürlerinin yalnızca ek gösterge aylıkları 150 TL arttı. 2 bin 200 ek gösterge ile 3 bin ek göstergenin özel hizmet aylığı yüzdesi % 85. Ek gösterge 3 bin olunca özel hizmet aylığında da bir artış olmadı. Esasen makam ve misyon tazminatları yoktu. İşte hazırlanan düzenleme ile şube müdürü emeklisinin ek gösterge aylığında yalnızca 150 TL artış oldu. Amiri olduğu memurun ek göstergesi 2 bin 200 den 600 puan artışla 2 bin 800 oldu. Memurun ek gösterge aylık artışı ile şube müdürü ek gösterge aylık artışı ortasındaki fark ise 37 TL oldu. Tam bir fiyasko ve hayal kırıklığı resmen!

ŞİMDİ TEKRAR HATIRLATALIM, KAMUDA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAKIMI NEDEN KIYMETLİ?

Şube müdürleri için ek gösterge beklentisi, yalnızca 3 bin 600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey tabir ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün, prestijinin korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir manada.

Türk kamu idaresinde son 20 yıldır liyakattan uzaklaşıldıkça ve dikey hiyerarşik yapı yatay hiyerarşiye dönüştükçe, yöneticiler yetkinlik ve liyakat yerine torpille ve hak etmeden bu makamlara geldikçe ve gerek bilgi gerekse idari istikametten tecrübesizlikleriyle kamuyu berbat yönettikçe, çalışanlar ortasında çalışma barışını bozdukları üzere sorun çözücü olmaktan uzak idareleriyle vatandaşı canından bezdirdiler. Kurallar dışına çıkılınca, liyakattan uzaklaşılınca bu son kaçınılmaz oluyor. Maalesef kamu düzgün yönetilemiyor.

ŞUBE MÜDÜRLERİ NASIL HAKSIZLIĞA UĞRUYOR?

Şube müdürleri kamuda memur olarak işe girer, her kademede çalışır şef, müdür yardımcısı, müdür üzere. Yani işin her evresinde çalışır ve belli müddetlerde güçlü imtihanlara girerek şube müdürlüğüne yükselir. Zati şube müdürlüğünden sonra öteki unvanlar için imtihan kaidesi yok. Doruktan o takıma gelmez yani. Onun için kamuda mihenk taşıdır, onun için kamuda kurum hafızasıdır. Bilgisiyle mevzuatçı, yönetim sorumluluğu ile yönetici, maiyetindeki işçinin gerek yetiştirilmesi, gerek sevk ve yönetimi, gerekse iş ve süreçlerin takip ve kontrolünden sorumlu kişi ve bilgi ve birikimiyle de bir üst makamlara vekil.

Şube müdürleri, makam/görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din vazifelisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur takımlarında misyon yapan çalışanın ek göstergesinden daha düşük yahut eşit olan tek yöneticidir.

Maiyetindeki bu unvanlı kümelerden ek göstergesi 3 bin 600’e yükseltilenlerin amiri pozisyonundaki şube müdürünün ek göstergesi 3 bin olacak. Bu nasıl bir işçi siyaseti, nasıl bir liyakat, ne düşünülüyor ne yapılmak isteniliyor anlayan varsa anlatsın!

3 bin 600 ek gösterge çalışması iktidar için bir fırsattı çalışanlar için bir umut. Lakin her zamanki şey oldu, yani hiç bir şey olmadı hiçbir beklentiye karşılık verilmedi.

Şube müdürleri bunun için şu an çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar onun için çok üzgün ve çok kızgınlar. Lakin ümitsizliğe kapılmanın sırası değil. Bu çalışmanın birde Meclis ayağı var. Her şey bitmedi daha. Meclisteki çalışmada, beklentilere uygun sonuçların çıkması için birlik olma vakti, hak arama vakti ve en değerlisi hak ettikleri prestije kavuşmanın vakti..

Allah sorumluların vicdanlarını sızlatsın şube müdürleri de olmak üzere hiçbir çalışanın hakkı yenmesin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir